คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิดนิทรรศการ “Less is OK” ของชวลิต เสริมปรุงสุข ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี พ.ศ. 2557 ณ River City Bangkok โดยมี Mr. Remco Johanness van Wijngaarden

วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น. นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “Less is OK” ของชวลิต เสริมปรุงสุข ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี พ.ศ. 2557 ณ River City Bangkok โดยมี Mr. Remco Johanness van Wijngaarden เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย และนายสุชาย พรศิริกุล ผู้จัดการกองทุนศิลปะชวลิต เสริมปรุงสุข เข้าร่วมงาน นิทรรศการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกองทุนศิลปะชวลิต เสริมปรุงสุข และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม – 27 เมษายน 2565 ณ River City Bangkok

แชร์