คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิดนิทรรศการ Old Masters: Australia’s Great Bark Artists งานนิทรรศการศิลปะบนเปลือกไม้ของชนพื้นเมืองออสเตรเลีย

วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 17.00 น. นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานฯผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ Old Masters: Australia’s Great Bark Artists งานนิทรรศการศิลปะบนเปลือกไม้ของชนพื้นเมืองออสเตรเลีย โดยสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย นิทรรศการครั้งนี้เป็นผลงานศิลปินพื้นเมืองออสเตรเลีย ที่จัดแสดงในระหว่างปี พ.ศ. 2506-2527 โดย ศิลปินชาวอะบอริจินจากดินแดนประวัติศาสตร์ทางตอนเหนือของออสเตรเลีย (Arnhem Land) ในยุคสมัยก่อนที่ชาวตะวันตกจะเข้ามาตั้งถิ่นฐานรุกล้ำดินแดนและวัฒนธรรมของชนเผ่าอะบิริจิน โดยศิลปินชายเหล่านี้เป็นผู้ประกอบพิธีกรรม รัฐบุรุษ และผู้เผยแพร่วัฒนธรรมที่มีความรับผิดชอบตามประเพณีในการวาดภาพ จึงนับได้ว่าผลงานของพวกเขาเป็นการนำศิลปะที่บอกเล่าเรื่องราวประเพณีของชาวอะบอริจิน ที่เก่าแก่ที่สุด เปิดเผยสู่การมีตัวตนบนโลกศิลปะยุคใหม่ ซึ่งผู้เข้าชมจะได้เพลิดเพลินไปกับความงามของงานศิลปะพิเศษเหล่านี้ ที่สะท้อนเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ การสำรวจดินแดนบรรพบุรุษอันศักดิ์สิทธิ์ และแสดงความรู้สึกถึงตัวตนที่ชัดเจนดังปรากฏ

นิทรรศการ Old Masters: Australia’s Great Bark Artists งานนิทรรศการศิลปะบนเปลือกไม้ของชนพื้นเมืองออสเตรเลีย เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ หอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร ชั้น ๕ ผนังโค้ง ระหว่างวันที่ ๑-๑๓ กันยายน 2563

แชร์