คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิดนิทรรศการ “SHUT – ชัด: เมื่อสิ่งหนึ่งปิด สิ่งหนึ่งจึงเปิด” ณ หอธรรมพระบารมี วัดผาณิตาราม จ. ฉะเชิงเทรา

วันที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “SHUT – ชัด: เมื่อสิ่งหนึ่งปิด สิ่งหนึ่งจึงเปิด” ณ หอธรรมพระบารมี วัดผาณิตาราม จ. ฉะเชิงเทรา โดยนิทรรศการดังกล่าวจัดแสดงผลงานศิลปะที่สร้างขึ้นในช่วงวิกฤตโรคระบาด Covid-19 โดยศิลปินแห่งชาติ ร่วมด้วยศิลปินร่วมสมัยกว่า 160 คน

ในโอกาสนี้ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ร่วมแสดงทัศนะและนโยบายของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในการสนับสนุนกิจกรรมทางศิลปะและศิลปินในช่วงวิกฤตดังกล่าว

ทั้งนี้ นิทรรศการ SHUT – ชัด จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ – 5 ธันวาคม 2563 ณ หอธรรมพระบารมี วัดผาณิตาราม จ. ฉะเชิงเทรา

แชร์