คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย “ย่านสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย ระยะที่ 2” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ (จังหวัดเชียงราย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย “ย่านสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย ระยะที่ 2” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ (จังหวัดเชียงราย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานภาพวาดร่วมสมัย ภายใต้แนวคิดการเบ่งบานของศิลปะในพื้นที่เชียงราย “Blooming Art Chiang Rai” ซึ่งเป็นการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขตเมืองเก่าเมืองเชียงราย สู่การเป็นย่านสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย ตลอดจนเป็นการใช้งานศิลปะเพื่อสร้างบริบทของการส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมภาพลักษณ์เชียงรายเมืองศิลปะอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ได้มีการส่งมอบแบบร่างผลงาน Wall Art “Blooming Art Chiang Rai” ให้จังหวัดเชียงราย โดยเทศบาลนครเชียงราย นายปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นผู้แทนรับมอบในการพัฒนาสร้างสรรค์ร่วมกับศิลปินขัวศิลปะ ให้พื้นที่แห่งนี้เป็นหมุดหมายสำคัญในการร่วมกันขับเคลื่อนย่านสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยอย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ การสร้างสรรค์ผลงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2565 ณ พื้นที่เขตเมืองเก่าเมืองเชียงราย บริเวณเชิงสะพานขัวพญามังราย (กำแพงด้านทางเข้าชุมชนเกาะลอย) จังหวัดเชียงราย โดยช่วงบ่ายนายโกวิท ผกามาศ ได้เข้ากราบนมัสการพระเมธีวชิโรดม (วุฒิชัย วชิรเมธี) เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รวมทั้งหารือแนวทางการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเจ้าภาพการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ซึ่งท่านเป็นคณะกรรมการอำนวยการโครงการการจัดมหกรรมฯ ดังกล่าว

แชร์