พิธีเปิดเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ (BAF) ครั้งที่ 9 ระยะที่ 2 ณ บริเวณริเวอร์ พาร์คศูนย์การค้าไอคอนสยาม

วันที่ 6 มีนาคม 2567 นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ (BAF) ครั้งที่ 9ระยะที่ 2 ณ บริเวณริเวอร์ พาร์คศูนย์การค้าไอคอนสยาม โดยมีนายไพรัช วิเศษศิริลักษณ์ ผู้บริหารสายงานบริการลูกค้า บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมในพิธีเปิดดังกล่าว โดยจัดระหว่างวันที่ 6 -10 มีนาคม 2567 เวลา 16.00 -22.00 น. ณ ริเวอร์พาร์ค ศูนย์การค้าไอคอนสยาม มีศิลปินและผู้ประกอบการสร้างสรรค์ อาทิ ศิลปินศิลปาธร นักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เน้นความยั่งยืน เครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทั่วประเทศ ฯลฯ เพื่อต่อยอด ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ ศิลปะร่วมสมัย ส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย ความคิดสร้างสรรค์ และนำต้นทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างรายได้เชื่อมโยงการท่องเที่ยว เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ส่งเสริมการเข้าถึงศิลปะ ภายในงานดังกล่าว ประกอบด้วยกิจกรรมต่างหลากหลาย อาทิ การสาธิตงานศิลปะร่วมสมัย(Workshop) เข้าร่วมฟรี รับชมการแสดงร่วมสมัยและการแสดงดนตรีร่วมสมัยจากสิลปินเครือข่าย ตลอดจนร้านค้าจำหน่ายสินค้ากว่า 40 แบรนด์ในกิจกรรมตลาดนัดศิลปะ (Art Market)

แชร์