พิธีเปิดและชมนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ของผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (2022 Acquisitions Office of Contemporary Art and Culture)

วันที่  

19/11/65

ครั้งแรกกับ Acquisitions Exhibition 2022 : ผลงานศิลปะร่วมสมัยสมบัติของชาติอันทรงคุณค่ากว่า 70 ชิ้น สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมพิธีเปิดและชมนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ของผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (2022 Acquisitions Office of Contemporary Art and Culture) โดยนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.30 น.) ณ ห้องนิทรรศการ 4 ชั้น 1 อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ภายในนิทรรศการฯ พบผลงานศิลปะร่วมสมัย 79 ชิ้น จาก 20 ผลงาน ที่ถูกสร้างสรรค์ โดยศิลปินร่วมสมัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ จำนวน 16 คน ซึ่งผลงานในแต่ละชิ้นนั้นเปรียบเสมือนการบันทึกเรื่องราวผ่านงานศิลปะร่วมสมัยและยังสะท้อนมุมมองของศิลปินต่อสังคมในยุคปัจจุบัน นิทรรศการฯ เปิดให้เข้าชมทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการ 4 ชั้น 1 อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน : https://docs.google.com/forms/d/16LuX0PS0XW29svmxQK3hEWT4rS0_ikiGmm6ixC1ve9Y/edit
แผนที่การเดินทาง : https://goo.gl/maps/GzbxTHQTKFTMEBp36
เบอร์โทรติดต่อ : 02-2093757 (ศูนย์หอศิลป์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย)

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ