คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิดโครงการช้างสร้างศิลป์ถิ่นช้าง – งู (ดอยสะโง้) ณ Sridonmoon Art Space ดอยสะโง้ ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

วันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการช้างสร้างศิลป์ถิ่นช้าง – งู (ดอยสะโง้) โดยมีศิลปิน และ แขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธี ณ Sridonmoon Art Space ดอยสะโง้ ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

โดยโครงการดังกล่าวจัด ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ซึ่งมีกิจกรรมการ work shop การสร้างสรรค์งานศิลปะจากศิลปิน จำนวน ๔๕ ท่าน เพื่อนำผลงานมาจัดแสดงที่ หอศิลป์ Sridonmoon Art Space ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔. ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และศิลปิน ในการผลักดันจังหวัดเชียงรายให้เป็นเมืองศิลปะและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในพื้นที่ภาคเหนือ

แชร์