Facebook Logo

พิธีเปิดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมวิถีถิ่นกระบี่

เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐ น.นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ
ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมกิจกรรมแจวเรือหัวโทงย้อนยุคไปยังเขาขนาบน้ำ โดยมีท่านพันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมวิถีถิ่นกระบี่

แชร์