คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิดโครงการ จัดงานทั่วไทย ภูมิใจช่วยชาติ (Thailand MICE United ) ร่วมสร้างความภาคภูมิใจภาครัฐและเอกชน ผลักดันให้เกิดการจัดงานทั่วประเทศไทย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ ณ รอยัล พารากอนฮอลล์

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. บรรยากาศพิธีเปิดโครงการ จัดงานทั่วไทย ภูมิใจช่วยชาติ (Thailand MICE United )
ร่วมสร้างความภาคภูมิใจภาครัฐและเอกชน ผลักดันให้เกิดการจัดงานทั่วประเทศไทย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ สยาม พารากอน โดยมีนางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์)ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเข้าร่วมงาน ทั้งนี้การจัดงานเพื่อผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการจัดงานทั่วประเทศการกระจายรายได้สู่ภูมิภาค

แชร์