พิธีเปิดโครงการ OCAC เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมจิตอาสา “เติมสีสร้างสรรค์ ส่งต่อเพื่อน้อง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฏาคม 2564

วันอังคารที่ ๖ ก.ค. ๒๕๖๔ เวลา 9.30 น.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ เครือข่ายจิตอาสา ๙๐๔ คณะผู้บริหาร คณะครู ข้าราชการ นักเรียน และนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดโครงการ OCAC เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมจิตอาสา “เติมสีสร้างสรรค์ ส่งต่อเพื่อน้อง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๔

ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ OCAC เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมจิตอาสา “เติมสีสร้างสรรค์ ส่งต่อเพื่อน้อง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๔ พร้อมด้วย นางสาวศิริพรรณ ทองเจิม ประธานกรรมการจริยธรรม นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์)พร้อมด้วยข้าราชการและ คณะทำงาน นางสาวมหิศร นันตโลหิต รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาราษฏร์บำเพ็ญ พร้อมด้วยผู้บริหารครู นางสายทิพย์ สุคนธ์มณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง ทีมวิทยากร ทีมสเก็ตภาพและจิตอาสา ๙๐๔ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ OCAC เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมจิตอาสา “เติมสีสร้างสรรค์ ส่งต่อเพื่อน้อง” ณ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด โดย กำหนดจำนวนผู้เกี่ยวข้องหมุนเวียนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งละ ๒๐ ท่าน มีเครื่องสแกนวัดอุณหภูมิร่างกายและแอลกฮอล์เจลไว้บริการตามจุดเข้าออกภายในโรงเรียน ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกร