คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิด กิจกรรมบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ ปี 2562 ครั้งที่ 1

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น.
ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ ปี 2562 ครั้งที่ 1 โดยในงานมีการชี้แจงภาพรวมกิจกรรม และ แบ่งกลุ่มอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามประเภทงานเขียนโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องออดิโทเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

แชร์