คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิด พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร นางยุพา ทวีวัฒนกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และ ข้าราชการของกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมในพิธี ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี+25

แชร์