พิธีเปิด “Design & Diversity “Progress of the Ph.D Exhibition 2020

วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 งานนิทรรศการรายงานความก้าวหน้าผลงานดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการออกแบบ คณะมัณฑนศิลปฺ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร “Design & Diversity “Progress of the Ph.D Exhibition 2020 ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายสมเกียรติ พันธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน โดยมีนายราเมศ ลิ่มสกุล หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการหอศิลป์ให้การต้อนรับ

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ