คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ฟังสวดพระอภิธรรมศพศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศน-ศิลป์ (จิตรกรรม) พ.ศ. 2551 ณ อาคารพระครูประจักษ์ วัดธาตุทอง

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 18.00 น.

ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพในการฟังสวดพระอภิธรรมศพศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศน-ศิลป์ (จิตรกรรม) พ.ศ. 2551 ณ อาคารพระครูประจักษ์ วัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช 2551 ถึงแก่กรรมในวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 13.20 น. ณ บ้านพักในเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ด้วยโรคพาร์กินสัน สิริรวมอายุได้ 75 ปี 3 เดือน โดยมีพิธีสวดพระอภิธรรมศพระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2564 โดยทายาทจะเก็บศพไว้เพื่อบำเพ็ญกุศลเป็นเวลา 100 วัน เพื่อรอกำหนดการขอพระราชทานเพลิงศพในโอกาสต่อไป

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๕๑ เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๙ ณ อำเภอปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จบการศึกษาศิลปะจากโรงเรียนช่างศิลป์ ได้รับปริญญาศิลปะบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาพพิมพ์) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และปริญญาศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) จากมหาวิทยาลัยแห่งวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

เริ่มรับราชการในตำแหน่งอาจารย์ตรี คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ ๙ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ด้านผลงานศิลปะท่านได้สร้างสรรค์ผลงานที่ทรงคุณค่า สื่อถึงความงามในอารมณ์ และความรู้สึกได้อย่างสะเทือนใจ ท่านได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง ประเภทภาพพิมพ์ จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ทั้งสิ้น ๓ ครั้ง จึงได้รับเกียรติยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ นับเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านการทำงานและการดำเนินชีวิตแก่สังคมและอนุชนรุ่นหลังสืบไป

แชร์