คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ภาพบรรยากาศการตัดสินผลงานศิลปะของ เยาวชนทั้ง 70 คนเพื่อคัดเลือก เยาวชนที่ผลงานโดดเด่นไปจัดแสดงผลงานและโชว์ความสามารถที่ประเทศอิตาลี

ภาพบรรยากาศการตัดสินผลงานศิลปะของ เยาวชนทั้ง 70 คนเพื่อคัดเลือก เยาวชนที่ผลงานโดดเด่นไปจัดแสดงผลงานและโชว์ความสามารถที่ประเทศอิตาลี ภายใต้โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี

แชร์