Facebook Logo

ภาพบรรยากาศการตัดสินภาพถ่ายใน “โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก #2” หัวข้อ “บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ” (ในวันที่ 2)

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 20.00 น. ภาพบรรยากาศการตัดสินภาพถ่ายใน “โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก #2” หัวข้อ “บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ” (ในวันที่ 2 ) ชิงเงินรางวัลกว่า 2,019,000 บาท พร้อม โล่รางวัลเกียรติยศนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งนี้มีผู้สนใจลงทะเบียนสมัครส่งภาพเข้าประกวดโครงการฯจำนวน 1,829 คน มีจำนวนภาพถ่ายรวมทั้งสิ้น 8,012 ภาพ แบ่งการพิจารณาตัดสินออกเป็น 2 ประเภทดังต่อไปนี้

1. ประเภทบุคคลทั่วไป มีผู้ลงทะเบียนสมัครส่งภาพเข้าประกวด : 1,056 คน จำนวนภาพ : 5,612 ภาพ

2. ประเภทนักเรียน / นักศึกษา มีลงทะเบียนสมัครส่งภาพ : 773 คน จำนวนภาพ : 2,400 ภาพ

โดยมีดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ

นายดาว วาสิกศิริ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ ศิลปินศิลปาธร พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมตัดสินภาพถ่าย ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ

แชร์