คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการคัดสรรงานเขียนเรื่องเล่าจากบ้านเรา…ตามรอยเท้าพ่อ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นางสาวนาถนิศา สุขจิตต์ ที่ปรึกษาด้านส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดสรรงานเขียนเรื่องเล่าจากบ้านเรา…ตามรอยเท้าพ่อ โดยในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ทำการ       คัดเลือกผลงานเขียนเรื่องสั้น เรียงความ กวีนิพนธ์ จากนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และอีกสามอำเภอในสงขลา เพื่อส่งต่อให้คณะกรรมการตัดสินเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผลงานยอดเยี่ยมต่อไป

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ