ภาพบรรยากาศการหารือเเละวางเเผนในการกำหนดกิจกรรม ต่อยอดกระบี่เมืองศิลปะในปี 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน เทศบาลเมืองกระบี่

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563
ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยนางเกษร กำเหนิดเพ็ชร วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ และคณะเข้าพบ
นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ เพื่อหารือเเละวางเเผนในการกำหนดกิจกรรม
ต่อยอดกระบี่เมืองศิลปะในปี 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน เทศบาลเมืองกระบี โดยเยี่ยมชมการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย จุดติดตั้งชิ้นงาน หน่วยบริการศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินอำเภออ่าวลึก ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล และลงพื้นที่สวนสาธารณะธารา ประเมินการปรับปรุงชิ้นงานประติมากรรม Story of love ผลงานศิลปะ Thailand Biennale Krabi 2018 ของศาสตราจารย์เกียรติคุณ วิโชค มุกดามณี เพื่อสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะแบบถาวร และรำลึกถึงศิลปินผู้สร้างงาน

แชร์