คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ภาพบรรยากาศการแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย ชุด “คิดถึง น้อมนำ ทำตาม” โดย คณะ The Creations Dance นาฏศิลป์สร้างสรรค์ เป็นการแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 ภาพบรรยากาศการแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย ชุด “คิดถึง น้อมนำ ทำตาม” โดย คณะ The Creations Dance นาฏศิลป์สร้างสรรค์ เป็นการแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันบรมพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธ.ค. 2563 บนเวทีนิทรรศการ “อัครศิลปิน” ของกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-6 ธ.ค. 2563 ในส่วนกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ณ บริเวณสนามหญ้าด้านข้างหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ถนนสนามไชย สนับสนุนการแสดงโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

แชร์