ภาพบรรยากาศงานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพครั้งที่ 2 ณ สยาม

ภาพบรรยากาศงานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพครั้งที่ ๒ ณ สยาม เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๖๐ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ กิจกรรม Workshop ถักหินมงคล ขดลวดผีเสื้อ ทำดอกไม้จันทน์ กิจกรรมทำเข็มกลัดปักลาย ฯลฯ จัดที่สยามสแควร์ ชอย ๕ มีทุกวันเสาร์และอาทิตย์ สัปดาห์ที่ ๑ และ ๓ ของทุกเดือน มีไปถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ๐-๒๒๒๔-๘๐๓๐ ต่อ ๓๑๐, ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๒๓

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ