Facebook Logo

ภาพบรรยากาศเบื้องหลัง การดำเนินรายการ “บ่ายนี้มีคำตอบ”

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 -13.45 น. ภาพบรรยากาศเบื้องหลัง การดำเนินรายการ “บ่ายนี้มีคำตอบ” โดยสองพิธีกร นายธีรวัฒน์ พึ่งทอง (บอล) และนางสาวชุติมา พึ่งความสุข (นุ่น) ได้สัมภาษณ์สด นาย โกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายธวัชชัย สมคง ภัณฑารักษ์ในงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Biennale, Korat 2021 ร่วมด้วย นายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งให้สัมภาษณ์ผ่านระบบ ZOOM ออกอากาศทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 เกี่ยวกับการจัดงานโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale ,Korat 2021 และภาพรวมของพิธีมอบธงสัญลักษณ์ให้จังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 3 Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 สามารถรับชมได้ทางเพจ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป

แชร์