Facebook Logo

มรว.สัวสดิวัฒิ สวัสดิวัตน์ และคณะจาก N.C.C. Management & Developmet Co.,Ltd เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ภาพบรรยากาศเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบหมายให้นายบุญเลิศ คำดี รองผู้อำนวยการฯ ต้อนรับ มรว.สัวสดิวัฒิ สวัสดิวัตน์ และคณะจาก N.C.C. Management & Developmet Co.,Ltd เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ