คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

รมว.วธ. เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการ “อาภรณ์ ๕ การสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม : สุโขทัย” นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการ “อาภรณ์ ๕ การสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม : สุโขทัย” นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีนางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ผศ.ดร. อุทัย วิชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ ศิลปิน นักออกแบบ เครือข่ายทางวัฒนธรรม และสื่อมวลชนเข้าร่วม ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมรับฟังการเสวนาจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อ “การสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม” ชมการแสดงชุดนาฏศิลป์ประยุกต์ พร้อมวงดนตรีแชมเบอร์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร การแสดงแบบเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับโดยนางแบบและนายแบบ ท่องโลกเสมือนจริงผ่านนวัตกรรมแว่นวีอาร์ ชม Motion Graphic พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการดังกล่าว

ทั้งนี้ นิทรรศการ “อาภรณ์ ๕ การสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม : สุโขทัย” เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ ๑ – ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร

แชร์