คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 9.30 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร) พร้อมด้วยนางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) นายอังกฤษ อัจฉริยโสภณ ภัณฑารักษ์ และข้าราชการ สศร. ประชุมหารือร่วมกับนายนคร พงษ์น้อย ผู้อำนวยการอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง) เกี่ยวกับการเตรียมการจัดพิธีเปิดงาน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

เวลา 13.30 น. ประชุมหารือการเตรียมการจัดพิธีเปิดงานThailand Biennale, Chiang Rai 2023 และขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานจากจังหวัดเชียงราย โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน พร้อมด้วยนางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นายสุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ ผศ.ดร.วิลาวัลย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ