คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

รมว.วธ. ลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมการจัดงานไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย ย้ำการมีส่วนร่วมของพื้นที่ แก้ไขปัญหา PM 2.5 และประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว วธ) ได้เดินทางไปราชการจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ หรืองานไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย พร้อมด้วย นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร) นางกฤติยา กาวีวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก สศร และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย โดย รมว วธ ได้เป็นประธานประชุมหารือและมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมในการจัดงานและการจัดพิธีเปิดงานร่วมกับนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย วัฒนธรรมจังหวัด สมาคมขัวศิลปะ ผอ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง ประชาสัมพันธ์จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมตอบแทนคุณแผ่นดิน ขั้น 2 ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จากนั้น รมว วธ ได้ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามความพร้อมในการดำเนินงาน ความคืบหน้าการก่อสร้างหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย (CIAM) ซึ่งเป็นพื้นที่จัดพิธีเปิดงาน รวมถึงเป็นสถานที่มีศิลปินแสดงงาน 14 ราย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ขณะนี้มีการผลิตและติดตั้งงานประติมากรรมหลายชิ้นงาน เช่น Wang Wen Chih จากไทเป Tobias Rehberger จากแฟรงค์เฟิร์ท สมลักษณ์ ปันติบุญ จากเชียงราย และกลุ่มศิลปิน All(Zone) จาก กทม. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผนงานของศิลปินแต่ละคน

รมว วธ กล่าวต่อว่า ได้หารือการเตรียมความพร้อมจัดงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ยืนยันว่า จังหวัดมีความพร้อมเต็มที่สำหรับจัดงาน จึงได้ขอให้เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเยี่ยมชมงานศิลปะในพื้นที่แสดงงาน เข่น จัดรถบริการรับ-ส่ง การบริการข้อมูลนำชม การรักษาความปลอดภัย รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน PM 2.5 ในพื้นที่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย แจ้งว่า ได้วางแผนในเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว โดยเฉพาะในส่วนพื้นที่จังหวัดเชียงรายและประสานความร่วมมือกับจังหวัดใกล้เคียง โดยให้ความรู้ความเข้าใจในการลดการเผาผลิตผลทางการเกษตร เผาหญ้า ขยะต่างๆ ส่วนการอำนวยความสะดวกอื่นๆ แก่นักท่องเที่ยว ได้ประชุมเตรียมความพร้อมและมอบหมายความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงานต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และได้ขอความร่วมมือให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนต่างๆ ช่วยกันประชาสัมพันธ์ และสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดงานในพื้นที่ด้วย ในส่วนการประชาสัมพันธ์ได้ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมดำเนินการประชาสัมพันธ์ในทุกพื้นที่ทุกช่องทางการสื่อสารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผอ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง ได้แจ้งว่า ยินดีให้ความร่วมมือใช้พื้นที่ท่าอากาศยานประชาสัมพันธ์การจัดงานอย่างเต็มที่

รมว วธ กล่าวตอนท้ายว่า ได้หารือการดำเนินงานกับนายนคร พงษ์น้อย ผู้อำนวยการอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง เกี่ยวกับการจัดเลี้ยงต้อนรับแขกและผู้ร่วมงานด้วย โดยภาพรวมการเตรียมการดำเนินงานยังเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ตนได้เน้นย้ำเรื่องการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งส่วนกลางและในต่างประเทศ ให้มีความทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อเชิญชวนมาเที่ยวงาน สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชาวเชียงรายและพื้นที่ใกล้เคียง ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการใช้มิติทางศิลปะและวัฒนธรรม เป็น soft power อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ