รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔๑ (Thailand Tourism Festival : TTF 2023)

วันพุธที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔๑ (Thailand Tourism Festival : TTF 2023) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔๑ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “นวัฒนธรรม” (นวัตกรรม + วัฒนธรรม) หรือ Inno-Cultural For Sustainable Tourism นำเสนอการท่องเที่ยวเมืองไทย ในรูปแบบวัฒนธรรมสมัยใหม่เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และเพื่อขับเคลื่อนการตลาดการท่องเที่ยว นำไปสู่การยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมูลค่าสูง โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วน

ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม มี ๒ หน่วยงานเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ได้แก่ กรมศิลปากร นำเสนอเส้นการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นำเสนอการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 นอกจากนี้ ยังมีชุมชน เครือข่ายวัฒนธรรม ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าภายในงานด้วย

งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒ – ๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฮอลล์ ๕ – ๘ กรุงเทพมหานคร

แชร์