รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) ครั้งที่ 1/2562

วันจันทร์ที่ 28 ม.ค.2562 เวลา 09.30 น.
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม
นายปรารพ เหล่าวานิชเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
และผู้บริหารของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
เข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุมชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ