คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน “สงกรานต์ประเพณีไทย สายน้ำแห่งวัฒนธรรม” เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๒๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน “สงกรานต์ประเพณีไทย สายน้ำแห่งวัฒนธรรม” เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางมยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทสยามพิวรรน์ จำกัด นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงาน ณ แฟชั่น แกลลอรี่ ชั้น ๑ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมชมการแสดงทางวัฒนธรรม “เริงรื่นชื่นสงกรานต์” จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ การแสดงนาฏศิลป์จากสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน ชุด รำไทยสงกรานต์ พร้อมชมการสาธิตน้ำอบน้ำปรุง การทำแป้งพวง และร้อยมาลัยดอกไม้

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้นำผู้บริหาร ผู้มีเกียรติ สรงน้ำพระและสักการะพระพุทธรูปมงคลโบราณ ๙ องค์ ที่นำมาจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และคลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี มาประดิษฐานให้ประชาชนได้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลในวาระแห่งเทศกาลขึ้นปีใหม่ของไทยระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖ เมษายน ๒๕๖๖

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน “สงกรานต์ประเพณีไทย สายน้ำแห่งวัฒนธรรม” เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๒๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน “สงกรานต์ประเพณีไทย สายน้ำแห่งวัฒนธรรม” เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางมยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทสยามพิวรรน์ จำกัด นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงาน ณ แฟชั่น แกลลอรี่ ชั้น ๑ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมชมการแสดงทางวัฒนธรรม “เริงรื่นชื่นสงกรานต์” จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ การแสดงนาฏศิลป์จากสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน ชุด รำไทยสงกรานต์ พร้อมชมการสาธิตน้ำอบน้ำปรุง การทำแป้งพวง และร้อยมาลัยดอกไม้

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้นำผู้บริหาร ผู้มีเกียรติ สรงน้ำพระและสักการะพระพุทธรูปมงคลโบราณ ๙ องค์ ที่นำมาจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และคลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี มาประดิษฐานให้ประชาชนได้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลในวาระแห่งเทศกาลขึ้นปีใหม่ของไทยระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖ เมษายน ๒๕๖๖

แชร์