Facebook Logo

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีบวงสรวงเทพยดา งาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์”

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๑๙ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีบวงสรวงเทพยดา งาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” โดยมี พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ เป็นพราหมณ์ประกอบพิธีบวงสรวง พร้อมด้วย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วม ณ ลานสังคีต พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ทั้งนี้ งาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ และระหว่างวันที่ ๒๑ เมษายน – ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณพื้นที่สวนสันติชัยปราการ กรุงเทพมหานคร เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี รวมถึงสมเด็จพระบูรพกษัตริย์ทุกพระองค์ในพระบรมราชวงศ์จักรี ที่ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความผาสุกและเจริญรุ่งเรืองมาจนปัจจุบัน เป็นเวลา ๒๔๑ ปี

สำหรับงานดังกล่าว มีกิจกรรมมากมาย เปิดให้เข้าชมแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ๒๑ แห่ง ฟรี พร้อมรับชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ (Night Museum) การสาธิตอาหารโบราณและอาหารชาววัง ในรูปแบบตลาดย้อนยุค การจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ๗๖ จังหวัด ผลิตภัณฑ์ Cultural Product of Thailand : CPOT / ของดี ๕๐ เขต กทม. จุดถ่ายภาพย้อนยุคบริการประชาชน ฯลฯ โดยมีรถ ขสมก. และรถรางนำชม บริการรับ – ส่ง ตามจุดต่าง ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม โทร. ๑๗๖๕

แชร์