คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง เนื่องในงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์”

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง งาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วม ณ ศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลาว่าการกลาโหม โดยมีพลเอกธีระยุทธ ศรีฟ้า ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ให้การต้อนรับ และปล่อยขบวนรถที่ให้บริการรอบเกาะรัตนโกสินทร์ด้วย

แชร์