คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคกลางและภาคตะวันออก “ดนตรี” สานศิลป์ ๒ ถิ่นวัฒนธรรม ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๓๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคกลางและภาคตะวันออก “ดนตรี” สานศิลป์ ๒ ถิ่นวัฒนธรรม โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ศิลปินแห่งชาติ วัฒนธรรมจังหวัด ๒๕ จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก หน่วยงานในสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาวัฒนธรรม ศิลปินพื้นบ้าน เครือข่ายทางวัฒนธรรม นักท่องเที่ยว สื่อมวลชนและประชาชน เข้าร่วม ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นิทรรศการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม นิทรรศการศิลปินแห่งชาติ นิทรรศการศิลป์สร้างสุข สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์”งานศิลปะโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พิธีห่มผ้าหลวงพ่อโต พิธีไหว้ครูดนตรี ขบวนแห่วิถีวัฒนธรรม ขบวนแห่เบญจภาคี การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมจาก ๒๕ จังหวัด ภาคกลางและภาคตะวันออก การแสดงดนตรีเบญจภาคี การสาธิตและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ตลาดวัฒนธรรม ลานวัฒนธรรม กิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ และกิจกรรมตักบาตร ทางน้ำ “นาวาภิกขาจาร” งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แชร์