คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นำคณะผู้บริหารฯ พร้อมด้วยศิลปินผู้ได้รับรางวัล ศิลปินร่วมสมัยดีเด่น “รางวัลศิลปาธร” ประจำปีพุทธศักราช 2565 ทั้ง 7 สาขา เข้ารับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ “ศิลปาธร”

เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม พ.ศ. 2566 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ได้นำคณะศิลปินผู้ได้รับรางวัล ศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัลศิลปาธร ประจำปี พุทธศักราช 2565 ทั้ง 7 สาขา เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในการพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ “ศิลปาธร” ประจำปีพุทธศักราช 2565 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พร้อมทั้งบันทึกภาพร่วมกัน ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร วัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ดำเนินโครงการสรรหาศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2547 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรุ่นกลางที่ได้สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมอย่างกว้างขวางทั้งในระดับชาติและระดับสากล นับตั้งแต่ดำเนินโครงการมาจนถึงปัจจุบัน มีศิลปินได้รับการพิจารณายกย่องเป็น“ศิลปินศิลปาธร”แล้ว จำนวน 1 พระนาม และ101 รายชื่อ โดยในปีพุทธศักราช 2565 คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินรางวัล “ศิลปาธร” ในสาขาต่าง ๆ ให้แก่ ศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรุ่นกลาง จำนวน ๗ ราย ได้แก่

สาขาทัศนศิลป์นายธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์

สาขาวรรณศิลป์ นายสถาพร จรดิฐ

สาขาดนตรี นายชัยภัค ภัทรจินดา

สาขาศิลปะการแสดงนางสาวศรวณีย์ ธนะธนิต

สาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว

นายลี ชาตะเมธีกุลสาขาสถาปัตยกรรม หม่อมหลวง วรุตม์ วรวรรณ และ สาขาศิลปะการออกแบบ

นายนครินทร์ ยาโน

แชร์