คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมคู่สมรส และคณะทำงาน เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงวัฒนธรรม ในโอกาสเข้าปฏิบัติงานในกระทรวงวัฒนธรรมวันแรก ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๙ น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคู่สมรส และคณะทำงาน เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงวัฒนธรรม ในโอกาสเข้าปฏิบัติงานในกระทรวงวัฒนธรรมวันแรก อาทิ พระพุทธสิริวัฒนธรรโมภาส พระพุทธรูปประจำกระทรวงวัฒนธรรม พระสยามเทวาธิราช ศาลตา – ยายประจำกระทรวงวัฒนธรรม พระพุทธชินราช ณ ศาลาไทย ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ศาลพระภูมิ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย พระพิฆเนศ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย บรมครู ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ศาลตา-ยาย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และพระพุทธรูปที่ห้องทำงาน ชั้น ๗ โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม และเครือข่ายทางวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

ในการนี้ มีเครือข่ายด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จากนั้นได้ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานในกำกับกระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช ได้รับการโปรดเกล้าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม คนที่ ๑๕ ของกระทรวงวัฒนธรรม

แชร์