รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมเตรียมการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมตามนโยบายรัฐบาลปี ๒๕๖๗-๒๕๗๐

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมเตรียมการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมตามนโยบายรัฐบาลปี ๒๕๖๗-๒๕๗๐ โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมจัดการประชุมดังกล่าว เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจเชิงวัฒนธรรม

แชร์