คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา ปรับภูมิทัศน์ บริเวณด้านหน้าหออัครศิลปิน เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรมจิตอาสา ปรับภูมิทัศน์ บริเวณด้านหน้าหออัครศิลปิน เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยมี นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ บริเวณด้านหน้าหออัครศิลปิน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวปฏิญาณ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และทำกิจกรรมจิตอาสา ปรับภูมิทัศน์ และปลูกต้นราชพฤกษ์ ภายในบริเวณหออัครศิลปิน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม “สานสัมพันธ์เครือข่าย น้อมรำลึกอัครศิลปิน นวมินทรมหาราช” จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “วันนวมินทรมหาราช” ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ