คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรมจิตอาสากำจัดผักตบชวา เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ วัดมูลจินดาราม จังหวัดปทุมธานี

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรมจิตอาสากำจัดผักตบชวา เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยมี นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ วัดมูลจินดาราม จังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว เป็นการร่วมทำความดี มีจิตอาสา ปรับภูมิทัศน์ ให้มีความสะอาดและสวยงามยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม “สานสัมพันธ์เครือข่าย น้อมรำลึกอัครศิลปิน นวมินทรมหาราช” จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “วันนวมินทรมหาราช” ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

แชร์