รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด “Chiang Rai Art Carnival 2023” ขบวนพาเหรดศิลปะร่วมสมัยสุดยิ่งใหญ่ตระการตาเพื่อสร้างการรับรู้ และเฉลิมฉลองการเป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปะระดับโลก Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด “Chiang Rai Art Carnival 2023” ขบวนพาเหรดศิลปะร่วมสมัย จาก ๑๘ อำเภอ จังหวัดเชียงราย โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนหน่วยงานให้การสนับสนุน ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ และภัณฑารักษ์ พร้อมด้วยศิลปิน และผู้นำองค์กรท้องถิ่น ประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย

ขบวนพาเหรดศิลปะร่วมสมัย จาก ๑๘ อำเภอ “Chiang Rai Art Carnival 2023” จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการ เป็นผลงานความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินร่วมสมัยจังหวัดเชียงราย ร่วมกับประชาชนในแต่ละอำเภอ ได้สร้างผลงานศิลปะขึ้น เพื่อเป็นสื่อสร้างการรับรู้ และเฉลิมฉลองการเป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปะระดับโลก Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ ภายใต้แนวคิด “เปิดโลก” The open world การจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 มีศิลปินจากทุกทวีปทั่วโลกกว่า ๒๑ ประเทศ จำนวน กว่า ๖๐ คน เข้าร่วมสร้างสรรค์และแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยในพื้นที่ต่าง ๆ ส่งเสริมให้จังหวัดเชียงรายกลายเป็น “เมืองศิลปะระดับโลก” และเป็นจุดหมายที่นักเดินทางทั่วโลกอยากมาเยี่ยมชม บูรณาการระหว่างศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยความคิดสร้างสรรค์ ช่วยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้ชุมชน เกิดรายได้ผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบของเทศกาลศิลปะนานาชาติ เป็นการตอบสนองนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของ วธ. และการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วย Soft Power ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ