รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงาน “ลอยกระทง สายน้ำแห่งวัฒนธรรม Loy Krathong : River of Culture” ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร สืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดงานและร่วมลอยกระทงในงาน “ลอยกระทง สายน้ำแห่งวัฒนธรรม Loy Krathong : River of Culture” โดยมีนางระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช คู่สมรสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม พร้อมคู่สมรส นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) นางอาทินันท์ พีชานนท์ รองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) นางสาวเพชรรัตน์ สายทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายสุรพล เศวตเศรนี ประธานการจัดงาน Bangkok River Festival 2023 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย พลเรือเอกอะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคู่สมรส คณะทูตานุทูตจากประเทศต่างๆ และ

ผู้แทนหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดงาน เข้าร่วม ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ภายในงานมีกิจกรรมการมอบรางวัลการประกวดกระทงประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์และรางวัลการประกวดสื่อแนวคิดสร้างสรรค์ ยกระดับวันลอยกระทงท้องถิ่นจาก Local สู่เลอค่าโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม การแสดงของวงซิมโฟนีออเคสตร้านำเสนอผลงานเพลงไทยร่วมสมัยที่แต่งขึ้นเป็นพิเศษสำหรับเทศกาลลอยกระทงโดยอาจารย์สมเถา สุจริตกุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล-ประพันธ์เพลงร่วมสมัย) พ.ศ. ๒๕๖๕ ลานอรุณรักษ์ไทย by Thai Group นิทรรศการผลงานผู้ได้รับรางวัลประกวดสื่อแนวคิดสร้างสรรค์ยกระดับวันลอยกระทงท้องถิ่นจาก Local สู่เลอค่า การสาธิตอาหารและขนมไทยโบราณ การสาธิตการทำกระทง การแสดงวงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร การขับร้องเพลงลูกทุ่งโดยศิลปินอนันต์ ไมค์ทองคำ

การจัดงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยเฉพาะวัดอรุณราชวรารามราชวิหาร รวมทั้งเพื่อระลึกถึงความสำคัญของสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตอยู่เสมอผ่านการขอขมาพระแม่คงคา และเพื่อสนับสนุนการที่ประเทศไทย โดยกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมเสนอประเพณีลอยกระทงเป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การยูเนสโกในปี ๒๕๖๗

แชร์