คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการแสดงงานศิลปะและการประกวดงานประติมากรรม “ศิลป์สร้างสรรค์ งานประติมากรรม” ครั้งที่ ๒

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการแสดงงานศิลปะและการประกวดงานประติมากรรม “ศิลป์สร้างสรรค์ งานประติมากรรม” ครั้งที่ ๒ โดยศิลปินกลุ่มสยามปฏิมาฯ – Thai sculpture พร้อมทั้งมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดงานประติมากรรมฯ ภายใต้แนวคิด “จตุมหาราชิกา” ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ โดยงานดังกล่าว นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้มอบหมายให้นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทน เข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้

นิทรรศการแสดงงานศิลปะ ครั้งที่ ๒ “จตุมหาราชิกา” โดยศิลปินกลุ่มสยามปฏิมา – Thai sculpture จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปินไทยสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคมและมรดกทางวัฒนธรรม เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ ๔ – ๗ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สยามปฏิมาฯ – Thai sculpture

แชร์