คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรับมอบหนังสือ และหารือวิธีการเผยแพร่หนังสือประวัติศาสตร์ในรูปแบบมัลติมีเดียสู่เยาวชนรุ่นใหม่และประชาชน

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวโสมชยา ธนังกุล เข้าพบนางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อมอบหนังสือวีรชนพื้นถิ่นไทย เล่ม ๒ และหนังสือเสรีไทยหลงยุค พร้อมหารือวิธีการเผยแพร่หนังสือประวัติศาสตร์ในรูปแบบมัลติมีเดียสู่เยาวชนรุ่นใหม่และประชาชน เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่และประชาชนสามารถเข้าถึงหนังสือและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น โดยมีนายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นางสุภัทร กิจเวช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องรับรอง ชั้น ๗ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

ทั้งนี้ หนังสือวีรชนพื้นถิ่นไทย เล่ม ๒ เป็นเรื่องราวของท้าวสุรนารีและนางสาวบุญเหลือ และหนังสือเสรีไทยหลงยุคและคลิปวีดิโอซีรีย์ เสรีไทยหลงยุค เป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเสรีไทยสายกาญจนบุรี

แชร์