Facebook Logo

ราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ กลุ่มอำนวยการ จำนวน ๖ ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งวดตั้งเเต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

วันที่  

27/09/66

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ