คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ราคากลาง : การจ้างศึกษาและวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการสำหรับจัดแสดงนิทรรศการในการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018 (วงเงิน 480,000 บาท)

วันที่  

15/01/61

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ