ราคากลาง : จัดเช่าพื้นที่อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 6 (วงเงิน 2,313,432 บาท)

วันที่  

29/09/60

แชร์

Share on facebook
Share on twitter

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ