คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ สังกัดสำนักงานเลขานุการกรมกลุ่มคลังและพัสดุ จำนวน ๖ ราย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งวดตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) 

วันที่  

22/03/65

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ