ราคากลาง : โครงการการจ้างจัดงานตลาดน้ำศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยวิถีไทยสู่สากล ณ เมืองเวนิส สาธรณรัฐอิตาลี (วงเงิน 2,840,500 บาท)

วันที่  

15/05/61

แชร์

Share on facebook
Share on twitter

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ