ราคากลาง : โครงการจ้างเผยแพร่โครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale 2018 ในสื่อสิ่งพิมพ์นานาชาติ (วงเงิน 500,000 บาท)

วันที่  

22/08/60

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ