ราคากลาง :โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานธุรการและงานบริหารทั่วไป ณ กลุ่มอำนวยการ จำนวน 2 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2560)(วงเงิน 180,000 บาท)

วันที่  

27/02/61

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ