ราคากลาง : โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ กลุ่มคลังและพัสดุ จำนวน 7 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่  

27/09/64

แชร์

Share on facebook
Share on twitter

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ