ราคากลาง : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ของหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2564 (วงเงิน 2,000,000 บาท)

วันที่  

05/10/63

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ