คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ว่าง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินฯ (ประเมินบุคคลประกอบการสัมภาษณ์)

วันที่  

05/04/66

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ